Online business software

Демо версия

В Демо версията има следните ограничения и особености:

  • Премахнат е контролът на достъпа, т.е. управлението на потребителите, смяна на паролата и др. подобни, както и някои настройки, които са необходими при реална експлоатация
  • Не могат да се изпращат известия по E-mail
  • Работният език на системата не може да се променя и е само български
  • Възможно е при определени операции при едновременна работа на множество потребители системата да бъде "заключена", което би довело до куриозни ситуации, но това си е в реда на нещата - можете да си я отключите
  • От време на време ДЕМО-то може да отсъства от Интернет за час или ден (случвало се е и за повече от два дни), производителността е силно ограничена
  • Софтуерът и актуализациите, валидни за BluPen, може да бъдат добавяни със закъснение, а може и изобщо да не бъдат добавяни
  • Изследването и оценяването на BluPen е напълно анонимно, т.е. НЕ Е НЕОБХОДИМА РЕГИСТРАЦИЯ
  • При предотвратяване на злонамерени действия от каквото и да било естество (а не тестване на производителността) може да се срещнете със защитния инструментариум